Класиране сезон 2014

I II III
Анелия Карагьозян 9 2
Деница Иванова 4 1
Венета Пандохова 1 3
Ясен Александров 3 1 3
Добрин Лиловски 3 2 2
Тодор Ангелов 6 5 1
Николай Николов 1
Димитър Карабахчиев 1 1 1
Калин Веждаров 1 1 1
Николай Стамболийски 1 2