Класиране сезон 2016

I II III
Деница Иванова 1
Денис Илиев 1
Димитър Карабахчиев 4
Добрин Лиловски 2 1
Йордан Борисов 2 1
Калин Веждаров 1
Кристиян Балкански 1 1
Мартин Георгиев 1
Николай Стамболийски 1
Петър Петров 2
Ясен Александров 4 3 5
Общо 13 7 11