Отборът през 2011

Пълна резолюция (8MB) | Албум във Facebook

Анелия Карагьозян, 32
Дисциплина: ХС | Класиране 2010 (рeпубликански шампион XC за 2010)

Виктор Колев, 16 (юноши старша възраст)
Дисциплина: Road | Класиране 2010

Цветан Стаменов, 16 (юноши старша възраст)
Дисциплина: Road

Георги Петков, 17 (юноши старша възраст)
Дисциплина: Road

Георги Георгиев, 17 (юноши старша възраст)
Дисциплина: Road | Класиране 2010

Росен Йорданов , 17 (юноши старша възраст)
Дисциплина: Road | Класиране 2010

Румен Стоянов, 16 (юноши старша възраст)
Дисциплина: Road / ХС | Класиране 2010

Самуил Витанов, 16 (юноши старша възраст)
Дисциплина: Road | Класиране 2010

Добрин Лиловски, 15 (юноши младша възраст)
Дисциплина: Road / ХС | Класиране 2010

Ивайло Цеков, 15 (юноши младша възраст)
Дисциплина: Road

Борис Пенев, 13 (момчета)
Дисциплина: Road

Юсеин Юсеин, 13 (момчета)
Дисциплина: Road

Радослав Матеевски, 30
Дисциплина: ХС | Класиране 2010

Николай Николов, 34
Дисциплина: ХС

Ивайло Ножаров, 23
Дисциплина: ХС

Теодор Тодоров, 18
Дисциплина: DH / ХС | Класиране 2010

Михаил Добрев, 15 (юноши младша възраст)
Дисциплина: DH

Борис Попов, 15 (юноши младша възраст)
Дисциплина: DH

Слави Илиев, 16 (юноши старша възраст)
Дисциплина: DH

Явор Янков, 16 (юноши старша възраст)
Дисциплина: DH