Контакти

Колоездачен клуб „Варна“
Тел.:  0878 901 822
E-mail адрес: office[at]ccvarna.com

Информация можете да получите и в магазините:
Нико Байкс: ул. Македония 98, Варна, тел.: 0877 901 822
Джиро Байкс: ул. Княз Ал. Батенберг 22, Варна, 088 9525 689