Учреди се нова „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ“

Нова „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ“ (БФК) бе учредена на 10 юли
т.г. в Пловдив. На учредителното събрание присъстваха представители, членове и съмишленици на 19 колоездачни клуба от България, сред които и колоездачен клуб „Варна“.

Целта на новата федерация е да подпомага и ръководи колоездачния спорт в
България, както и да популяризира колоезденето като начин на транспорт, да
подпомага административно членовете на БФК при реализирането на програми,
свързани с изграждането на велосипедна инфраструктура от всякакъв характер и
развитието на спортни програми сред подрастващите, както на държавно, така и на международно ниво.

По време на учредителното събрание бе приет устава на БФК и бяха избрани
членове на управителния и контролния съвет на сдружението. Управителният съвет е в състав: Драгомир Кузов – председател, Лобослав Венков – заместник
председател, Антон Настев, Данаил Ангелов, Даниел Петров, Евгени Балаев и
Тодор Янев.

Престои сдружението да бъде регистрирано в съда като сред приоритетните
краткосрочни цели е получаването на лиценз от Министертсво на младежта и спорта и присъединяване към Международния колоездачен съюз (UCI).

Снимки: Цвета Нешева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *